Posts tagged “portret

Portret | La joaca cu Theodora

Portret-Theodora

Ce face să-mi placă de multe ori foto­gra­fia este atunci când expe­ri­men­tez. Cu sigu­ranţă acesta este moti­vul prin­ci­pal ce ne împinge îna­inte atunci când ceva ne place. Vrem să deve­nim din ce în ce mai buni în ceea ce facem iar acest lucru se obţine doar expe­ri­men­tând. I-am furat des­tul de greu câteva momente Theo­do­rei, carac­ter vesel şi jucăuş ce n-are prea multă răb­dare, momente în care m-am jucat puţin cu apa­ra­tul incer­când să obţin cât mai multe foto­gra­fii. Două din­tre aces­tea cred că merită sa vi le arăt si vouă.

Joaca cu aparatul foto si Theodora

 

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi


Portret | Theodora

Potret Theodora


O seara de dans si karaoke

Descrierea in imagini a unei seri de dans si karaoke

O seara dis­trac­tiva de muzica si dans care pen­tru mine a fost o pro­vo­care si un pri­lej de a incerca sa obtin cateva foto­gra­fii intr-un mod ine­dit, pline de emo­ti­ile si sta­rile momentului.

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi


Portret Anca si Bianca

Portret mama si fiica

O zi fru­moasa la sfar­sit de pri­ma­vara in care am savu­rat din plin sune­tul si par­fu­mul natu­rii. Pret de cateva minute am ramas intins pe patura ase­zata in iarba ce se ridica des­tul de indrazneata.

La sfar­si­tul zilei am sur­prins cateva foto­gra­fii cu Anca (mama) si Bianca.

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Rela­ted Images:


Portrete… speciale

Necuvantatoare la poza

 

De aceasta data am hota­rat sa va pre­zint un alt gen de foto­gra­fie por­tret. Calul, capra si gaina au fost sta­ru­rile ce mi-au ofe­rit oca­zia sa le sur­prind in cateva cadre observandu-se de departe pro­fe­sio­na­li­ta­tea de care dau dovada si natu­ra­le­tea ce o afi­seaza in toate foto­gra­fi­ile sur­prinse. Eve­ni­men­tul a avut loc in veci­na­ta­tea ora­su­lui Gura Humo­ru­lui, jude­tul Suceava. (pre­ci­zez ca nici o necu­van­toa­toare nu a fost ranita pe durata sedin­tei foto).

 


Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Rela­ted Images:


Graffiti vs human

Grafitti

 

Roma, un oras plin de isto­rie. Una din­tre tin­tele turis­mu­lui mondial. Un oras ce merita vazut pe viu. Totusi prin­tre mul­tele car­ca­te­ris­tici ale ora­su­lui nu poti sa nu observi si fap­tul ca e plin de gra­ffiti in unele zone. Prima data te lovesti de ele chiar la metroul de pe linia B ce te duce spre Col­lo­seum. Pe metro­u­rile ce merg pe aceasta linie cu greu se mai observa vop­seaua ori­gi­nala aceasta fiind aco­pe­rita de gra­ffiti. Totusi nu vreau sa las impre­sia ca Roma ar fi aco­pe­rita de aceste desene. Cele din foto­gra­fi­ile de mai jos le-am gasit in zona unui res­ta­u­rant renu­mit in lume (fara a face publi­ci­tate :) ), pe stal­pii de sus­ti­nere ai podu­lui sus­pen­dat ce tre­cea pe dea­su­pra. Cred ca sunt chiar reusite.

In foto­gra­fii este un pri­e­ten pe care il salut pe aceasta cale: all the best things Roni.

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi


Portret - Prin padure la povesti

Lucian Mititelu Photography - Portret

Portret surprins in timpul unei plimbari prin padure

 

1 Mai. Toata lumea iese din casa la un gra­tar cu fami­lia, pri­e­te­nii, catelu si pur­celu (ulti­mul… e in meniu). Ma con­for­mez si fac ca toti cei­lalti. In felul acesta ajung sa fac o plim­bare cu o pri­e­tena, sa dis­cu­tam vrute si nevrute prin­tre care sa ne jucam si cu “masina de foto­gra­fiat”. In felul acesta au iesit cateva foto­gra­fii por­tret, cateva momente ce si-au ince­put dru­mul spre nesfarsit.


Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi


S-a furat mireasa

[sin­gle­pic id=152 w=590 float=center]

 

O nunta plina de peri­pe­tii cu un mire greu incer­cat la miez de noapte pen­tru a-si recu­pera mireasa. Prins in val­toa­rea dan­su­lui nu observa cand ii este furata mireasa. Mai intai o pre­tinsa mireasa (cam urata si prea insis­tenta) isi face apa­ri­tia. Odata sca­pat de aceasta, mirele des­co­pera ca i-a fost adusa o alta mireasa in locul celei pe care o luase, iar la urma, legat la ochi, este pus sa-si recu­noasca proas­pata sotie. Nunta a avut loc la Iasi, iar des­cri­e­rea ei in foto­gra­fii o puteti vedea mai jos.

[ngga­l­lery id=11]

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf nunta Iasi | Foto­gra­fii aran­ja­mente florale

 

Rela­ted Images:


Copii in Parcul Expozitiei

[sin­gle­pic id=92 w=590 float=center]

 

Doi copii bucurandu-se de zapada, aerul curat si spa­tiul de joaca ofe­rit de Par­cul Expo­zi­tiei din Iasi.

[ngga­l­lery id=5]

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Rela­ted Images:


Sa profitam de zapada

[sin­gle­pic id=43 w=590 float=center]

 

Ziua prea fru­moasa si zapada aster­nuta din bel­sug si fru­mos afa­nata nu ne-au lasat sa dor­mim in prima zi a nou­lui an. Am iesit si am pro­fi­tat de moment dar, am gasit timp si pen­tru cateva foto­gra­fii. (cred totusi ca, per­so­nal, mai mult mi-am petre­cut tim­pul cu fotografiile ).

[ngga­l­lery id=4]

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Rela­ted Images:


Inceputul si Craciunul

[sin­gle­pic id=11 h=590 float=center]

 

Daca toc­mai a tre­cut Cra­ci­u­nul, iar eu am decis sa-mi creez acest blog, de ce sa nu ince­pem cu ceea ce am foto­gra­fiat in aceasta peri­oada. Bine­in­te­les ca cei care se bucura cel mai mult de Cra­ciun sunt copiii. Sur­priza a fost cand s-au gasit si urmele lui Mos Cra­ciun care,  in dru­mul lui spre bra­du­tul impo­do­bit pen­tru a lasa cado­u­rile, a uitat sa mai fie atent la unele deta­lii si sa lase curat in urma.

[ngga­l­lery id=3]

Lucian Miti­telu Phto­gra­phy - foto­graf Iasi

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Rela­ted Images: