Posts tagged “Lucian Mititelu Photography

Aranjamente florale - Sara Creations

Fotografii cu Sara Creations si aranjamente florale

Sun­tem in plin sezon de nunti si fie­care mireasa doreste ca totul sa fie per­fect. De la pan­tofi, rochie, acce­so­rii, invi­ta­tii de nunta, foto­graf si multe alte deta­lii care doar insi­rate ar face cat o pagina de ziar. Sara Cre­a­tions se ocupa de desig­nul flo­ral al nun­tii si cu sigu­ranta face toate efor­tu­rile pen­tru a fi totul cat mai deo­se­bit si unic. Dovada apare chiar in foto­gra­fii in per­soana unei foste mirese care acum i-a acor­dat reco­man­da­rea si ii acorda o mana de aju­tor cu cea mai mare pla­cere, iar eu, ca foto­graf, am fost acolo sa docu­men­tez aceste aran­ja­mente flo­rale, dar nu m-am putut abtine sa nu imor­ta­li­zez si cateva momente cu Sara Cre­a­tions in actiune, motiv pen­tru care am fost si cata­lo­gat in gluma ca “papar­zzo” aici. N-ar fi nici prima data, nici prima per­soana si cu sigu­ranta nu va fi nici ultima.

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Rela­ted Images:


O seara de dans si karaoke

Descrierea in imagini a unei seri de dans si karaoke

O seara dis­trac­tiva de muzica si dans care pen­tru mine a fost o pro­vo­care si un pri­lej de a incerca sa obtin cateva foto­gra­fii intr-un mod ine­dit, pline de emo­ti­ile si sta­rile momentului.

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi


Portret Anca si Bianca

Portret mama si fiica

O zi fru­moasa la sfar­sit de pri­ma­vara in care am savu­rat din plin sune­tul si par­fu­mul natu­rii. Pret de cateva minute am ramas intins pe patura ase­zata in iarba ce se ridica des­tul de indrazneata.

La sfar­si­tul zilei am sur­prins cateva foto­gra­fii cu Anca (mama) si Bianca.

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Rela­ted Images:


Graffiti vs human

Grafitti

 

Roma, un oras plin de isto­rie. Una din­tre tin­tele turis­mu­lui mondial. Un oras ce merita vazut pe viu. Totusi prin­tre mul­tele car­ca­te­ris­tici ale ora­su­lui nu poti sa nu observi si fap­tul ca e plin de gra­ffiti in unele zone. Prima data te lovesti de ele chiar la metroul de pe linia B ce te duce spre Col­lo­seum. Pe metro­u­rile ce merg pe aceasta linie cu greu se mai observa vop­seaua ori­gi­nala aceasta fiind aco­pe­rita de gra­ffiti. Totusi nu vreau sa las impre­sia ca Roma ar fi aco­pe­rita de aceste desene. Cele din foto­gra­fi­ile de mai jos le-am gasit in zona unui res­ta­u­rant renu­mit in lume (fara a face publi­ci­tate :) ), pe stal­pii de sus­ti­nere ai podu­lui sus­pen­dat ce tre­cea pe dea­su­pra. Cred ca sunt chiar reusite.

In foto­gra­fii este un pri­e­ten pe care il salut pe aceasta cale: all the best things Roni.

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi


Botez Iasi | O noua viata

[sin­gle­pic id=180 w=590 float=center]

Cred ca fie­care din­tre noi a ajuns une­ori in momente cand parca nimic impor­tant nu se mai intam­pla in lumea asta. Sau cel putin mult prea putine lucruri bune. Totusi copiii au darul de a ne scoate din lumea adul­ti­lor, din mono­to­nia zile­lor obis­nu­ite. Copiii au ceva spe­cial adu­cand vese­lie si fru­mu­sete. Sin­ce­ri­ta­tea lor debor­danta, min­ciu­nile nevi­no­vate, ima­gi­na­tia si visele lor, toate sunt parte a unei lumi putin inte­lese de noi, adultii.

Toc­mai in aceasta lume a intrat si Raluca, fetita la al carei botez am facut cateva fotografii.

[ngga­l­lery id=12]

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Rela­ted Images:


Un bebelus mic de tot

Un bebelus de 6 cm lucrat de mana

[sin­gle­pic id=99 h=590 float=center]

 

De data asta pos­tez foto­gra­fi­ile unui bebe­lus lucrat de mana. Este de doar 6 cm si, daca in foto­gra­fii inca vi se pare ca ar fi mare, tineti cont ca este ase­zat pe papu­ceii unui copil de un an. Cre­a­tia nu-mi apar­tine, sin­gu­rul merit ce-mi revine sunt, desi­gur, foto­gra­fi­ile. Cre­a­tia ii apar­tine unei pri­e­tene si daca doriti sa mai vedeti si alte asme­nea sur­prize mici va invit sa ii faceti o vizita la http://vise-in-culori.blogspot.com

[ngga­l­lery id=6]

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi


Copii in Parcul Expozitiei

[sin­gle­pic id=92 w=590 float=center]

 

Doi copii bucurandu-se de zapada, aerul curat si spa­tiul de joaca ofe­rit de Par­cul Expo­zi­tiei din Iasi.

[ngga­l­lery id=5]

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Rela­ted Images:


Sa profitam de zapada

[sin­gle­pic id=43 w=590 float=center]

 

Ziua prea fru­moasa si zapada aster­nuta din bel­sug si fru­mos afa­nata nu ne-au lasat sa dor­mim in prima zi a nou­lui an. Am iesit si am pro­fi­tat de moment dar, am gasit timp si pen­tru cateva foto­gra­fii. (cred totusi ca, per­so­nal, mai mult mi-am petre­cut tim­pul cu fotografiile ).

[ngga­l­lery id=4]

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Rela­ted Images:


Inceputul si Craciunul

[sin­gle­pic id=11 h=590 float=center]

 

Daca toc­mai a tre­cut Cra­ci­u­nul, iar eu am decis sa-mi creez acest blog, de ce sa nu ince­pem cu ceea ce am foto­gra­fiat in aceasta peri­oada. Bine­in­te­les ca cei care se bucura cel mai mult de Cra­ciun sunt copiii. Sur­priza a fost cand s-au gasit si urmele lui Mos Cra­ciun care,  in dru­mul lui spre bra­du­tul impo­do­bit pen­tru a lasa cado­u­rile, a uitat sa mai fie atent la unele deta­lii si sa lase curat in urma.

[ngga­l­lery id=3]

Lucian Miti­telu Phto­gra­phy - foto­graf Iasi

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Rela­ted Images: