Posts tagged “fotograf Iasi

Cununie | Andreea si Mihai

Fotografii de la cununia dintre Andreea si Mihai

Un cuplu ală­turi de care m-am simţit foarte bine şi am petre­cut momente fru­moase, un eve­ni­ment sim­plu şi cu buna dis­po­zi­ţie. Casă de pia­tră Mihai si Andreea si va doresc ca inclu­siv petre­ce­rea de nunta sa fie plina de vese­lie! Deo­a­rece sun­teti departe, poate ca nunta ne va oferi inca odata oca­zia de a ne intalni la Iasi.

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Rela­ted Images:


Portret | La joaca cu Theodora

Portret-Theodora

Ce face să-mi placă de multe ori foto­gra­fia este atunci când expe­ri­men­tez. Cu sigu­ranţă acesta este moti­vul prin­ci­pal ce ne împinge îna­inte atunci când ceva ne place. Vrem să deve­nim din ce în ce mai buni în ceea ce facem iar acest lucru se obţine doar expe­ri­men­tând. I-am furat des­tul de greu câteva momente Theo­do­rei, carac­ter vesel şi jucăuş ce n-are prea multă răb­dare, momente în care m-am jucat puţin cu apa­ra­tul incer­când să obţin cât mai multe foto­gra­fii. Două din­tre aces­tea cred că merită sa vi le arăt si vouă.

Joaca cu aparatul foto si Theodora

 

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi


Cununie Marius si Elena

Fotografii de la cununia dintre Marius si Elena

Cunu­nia civila din­tre Marius si Elena a fost una plina de emo­tii inclu­zand atat cateva lacrimi dar si multa vese­lie. Casa de piatra!

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Rela­ted Images: