Portret | La joaca cu Theodora

Ce face să-mi placă de multe ori foto­gra­fia este atunci când expe­ri­men­tez. Cu sigu­ranţă acesta este moti­vul prin­ci­pal ce ne împinge îna­inte atunci când ceva ne place. Vrem să deve­nim din ce în ce mai buni în ceea ce facem iar acest lucru se obţine doar expe­ri­men­tând. I-am furat des­tul de greu câteva momente Theo­do­rei, carac­ter vesel şi jucăuş ce n-are prea multă răb­dare, momente în care m-am jucat puţin cu apa­ra­tul incer­când să obţin cât mai multe foto­gra­fii. Două din­tre aces­tea cred că merită sa vi le arăt si vouă.

Joaca cu aparatul foto si Theodora

 

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

One Response

  1. In prima foto­gra­fie nu reu­sesc sa iden­ti­fic var­sta mode­lu­lui, ceea ce este foarte inte­re­sant din puc­n­tul meu de vedere
    Noni pos­tari recente…Ilie Daniel Marian este un teparMy Profile

    21 October 2011 at 17:01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge