Graffiti vs human

Grafitti

 

Roma, un oras plin de isto­rie. Una din­tre tin­tele turis­mu­lui mondial. Un oras ce merita vazut pe viu. Totusi prin­tre mul­tele car­ca­te­ris­tici ale ora­su­lui nu poti sa nu observi si fap­tul ca e plin de gra­ffiti in unele zone. Prima data te lovesti de ele chiar la metroul de pe linia B ce te duce spre Col­lo­seum. Pe metro­u­rile ce merg pe aceasta linie cu greu se mai observa vop­seaua ori­gi­nala aceasta fiind aco­pe­rita de gra­ffiti. Totusi nu vreau sa las impre­sia ca Roma ar fi aco­pe­rita de aceste desene. Cele din foto­gra­fi­ile de mai jos le-am gasit in zona unui res­ta­u­rant renu­mit in lume (fara a face publi­ci­tate :) ), pe stal­pii de sus­ti­nere ai podu­lui sus­pen­dat ce tre­cea pe dea­su­pra. Cred ca sunt chiar reusite.

In foto­gra­fii este un pri­e­ten pe care il salut pe aceasta cale: all the best things Roni.

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge