Sa profitam de zapada

[sin­gle­pic id=43 w=590 float=center]

 

Ziua prea fru­moasa si zapada aster­nuta din bel­sug si fru­mos afa­nata nu ne-au lasat sa dor­mim in prima zi a nou­lui an. Am iesit si am pro­fi­tat de moment dar, am gasit timp si pen­tru cateva foto­gra­fii. (cred totusi ca, per­so­nal, mai mult mi-am petre­cut tim­pul cu fotografiile ).

[ngga­l­lery id=4]

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Rela­ted Images:

Inceputul si Craciunul

[sin­gle­pic id=11 h=590 float=center]

 

Daca toc­mai a tre­cut Cra­ci­u­nul, iar eu am decis sa-mi creez acest blog, de ce sa nu ince­pem cu ceea ce am foto­gra­fiat in aceasta peri­oada. Bine­in­te­les ca cei care se bucura cel mai mult de Cra­ciun sunt copiii. Sur­priza a fost cand s-au gasit si urmele lui Mos Cra­ciun care,  in dru­mul lui spre bra­du­tul impo­do­bit pen­tru a lasa cado­u­rile, a uitat sa mai fie atent la unele deta­lii si sa lase curat in urma.

[ngga­l­lery id=3]

Lucian Miti­telu Phto­gra­phy - foto­graf Iasi

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Rela­ted Images: