Portret Anca si Bianca

Portret mama si fiica

O zi fru­moasa la sfar­sit de pri­ma­vara in care am savu­rat din plin sune­tul si par­fu­mul natu­rii. Pret de cateva minute am ramas intins pe patura ase­zata in iarba ce se ridica des­tul de indrazneata.

La sfar­si­tul zilei am sur­prins cateva foto­gra­fii cu Anca (mama) si Bianca.

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Rela­ted Images:

Portrete… speciale

Necuvantatoare la poza

 

De aceasta data am hota­rat sa va pre­zint un alt gen de foto­gra­fie por­tret. Calul, capra si gaina au fost sta­ru­rile ce mi-au ofe­rit oca­zia sa le sur­prind in cateva cadre observandu-se de departe pro­fe­sio­na­li­ta­tea de care dau dovada si natu­ra­le­tea ce o afi­seaza in toate foto­gra­fi­ile sur­prinse. Eve­ni­men­tul a avut loc in veci­na­ta­tea ora­su­lui Gura Humo­ru­lui, jude­tul Suceava. (pre­ci­zez ca nici o necu­van­toa­toare nu a fost ranita pe durata sedin­tei foto).

 


Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Rela­ted Images:

Graffiti vs human

Grafitti

 

Roma, un oras plin de isto­rie. Una din­tre tin­tele turis­mu­lui mondial. Un oras ce merita vazut pe viu. Totusi prin­tre mul­tele car­ca­te­ris­tici ale ora­su­lui nu poti sa nu observi si fap­tul ca e plin de gra­ffiti in unele zone. Prima data te lovesti de ele chiar la metroul de pe linia B ce te duce spre Col­lo­seum. Pe metro­u­rile ce merg pe aceasta linie cu greu se mai observa vop­seaua ori­gi­nala aceasta fiind aco­pe­rita de gra­ffiti. Totusi nu vreau sa las impre­sia ca Roma ar fi aco­pe­rita de aceste desene. Cele din foto­gra­fi­ile de mai jos le-am gasit in zona unui res­ta­u­rant renu­mit in lume (fara a face publi­ci­tate :) ), pe stal­pii de sus­ti­nere ai podu­lui sus­pen­dat ce tre­cea pe dea­su­pra. Cred ca sunt chiar reusite.

In foto­gra­fii este un pri­e­ten pe care il salut pe aceasta cale: all the best things Roni.

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...