Botez Iasi | In lumea strumfilor

Fotografii la un botez in Iasi

Acest botez mi-a amin­tit de melo­dia lui Mihai Con­stan­ti­ne­scu - O lume minu­nata. Copiii au fost pre­zenti intr-un numar des­tul de mare si bine­in­te­les ca am avut sansa de a obtine foto­gra­fii cu diver­sele lor per­so­na­li­tati si emo­tii. Curi­o­zi­ta­tea copi­i­lor la bise­rica, joaca lor de acasa, dorinta de a par­ti­cipa la imba­iere, de a umple cadita cu petale de flori, si nu in ulti­mul rand sufla­tul in luma­na­rea de pe tort au ani­mat din plin ziua. Daca ati gasit cadre care v-au emo­tio­nat intr-un fel sau altul astept si impre­si­ile dum­ne­a­voas­tra.

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Rela­ted Images:

Aranjamente florale - Sara Creations

Fotografii cu Sara Creations si aranjamente florale

Sun­tem in plin sezon de nunti si fie­care mireasa doreste ca totul sa fie per­fect. De la pan­tofi, rochie, acce­so­rii, invi­ta­tii de nunta, foto­graf si multe alte deta­lii care doar insi­rate ar face cat o pagina de ziar. Sara Cre­a­tions se ocupa de desig­nul flo­ral al nun­tii si cu sigu­ranta face toate efor­tu­rile pen­tru a fi totul cat mai deo­se­bit si unic. Dovada apare chiar in foto­gra­fii in per­soana unei foste mirese care acum i-a acor­dat reco­man­da­rea si ii acorda o mana de aju­tor cu cea mai mare pla­cere, iar eu, ca foto­graf, am fost acolo sa docu­men­tez aceste aran­ja­mente flo­rale, dar nu m-am putut abtine sa nu imor­ta­li­zez si cateva momente cu Sara Cre­a­tions in actiune, motiv pen­tru care am fost si cata­lo­gat in gluma ca “papar­zzo” aici. N-ar fi nici prima data, nici prima per­soana si cu sigu­ranta nu va fi nici ultima.

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Rela­ted Images:

O seara de dans si karaoke

Descrierea in imagini a unei seri de dans si karaoke

O seara dis­trac­tiva de muzica si dans care pen­tru mine a fost o pro­vo­care si un pri­lej de a incerca sa obtin cateva foto­gra­fii intr-un mod ine­dit, pline de emo­ti­ile si sta­rile momentului.

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...