Portrete

Cununie | Andreea si Mihai

Fotografii de la cununia dintre Andreea si Mihai

Un cuplu ală­turi de care m-am simţit foarte bine şi am petre­cut momente fru­moase, un eve­ni­ment sim­plu şi cu buna dis­po­zi­ţie. Casă de pia­tră Mihai si Andreea si va doresc ca inclu­siv petre­ce­rea de nunta sa fie plina de vese­lie! Deo­a­rece sun­teti departe, poate ca nunta ne va oferi inca odata oca­zia de a ne intalni la Iasi.

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Rela­ted Images:


Portret | La joaca cu Theodora

Portret-Theodora

Ce face să-mi placă de multe ori foto­gra­fia este atunci când expe­ri­men­tez. Cu sigu­ranţă acesta este moti­vul prin­ci­pal ce ne împinge îna­inte atunci când ceva ne place. Vrem să deve­nim din ce în ce mai buni în ceea ce facem iar acest lucru se obţine doar expe­ri­men­tând. I-am furat des­tul de greu câteva momente Theo­do­rei, carac­ter vesel şi jucăuş ce n-are prea multă răb­dare, momente în care m-am jucat puţin cu apa­ra­tul incer­când să obţin cât mai multe foto­gra­fii. Două din­tre aces­tea cred că merită sa vi le arăt si vouă.

Joaca cu aparatul foto si Theodora

 

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi


Portret | Theodora

Potret Theodora


Portret | Sa devenim “Mestesukari”

Fotografii portret ale unul mestesugar

Tar­gul natio­nal de cera­mica Cucu­teni des­pre care puteam afla pe Iasi-city.com s-a ter­mi­nat, dar daca l-ati pier­dut inca mai aveti posi­bi­li­ta­tea de a merge sa viti­tati Ate­li­e­rul Romano ButiQ des­pre care aflam de pe Iasi - my love. Pe langa obiec­tele tra­di­tio­nale expuse, in cadrul ate­li­e­ru­lui aveti sansa de a va aseza langa “mes­te­su­kari” si sa inva­tati (sau cel putin sa incer­cati) cum se fac cosuri din nuiele, lin­guri, inele etc. Cateva foto­gra­fii por­tret si de deta­liu sur­prind unul din­tre “mes­te­su­kari” la lucru impre­una cu doi ucenici.

Ati fost la Tar­gul natio­nal de cera­mica Cucu­teni sau veti vizita “mestesukarii”?

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

 


Botez Iasi | In lumea strumfilor

Botez Daniel

Fotografii la un botez in Iasi

Acest botez mi-a amin­tit de melo­dia lui Mihai Con­stan­ti­ne­scu - O lume minu­nata. Copiii au fost pre­zenti intr-un numar des­tul de mare si bine­in­te­les ca am avut sansa de a obtine foto­gra­fii cu diver­sele lor per­so­na­li­tati si emo­tii. Curi­o­zi­ta­tea copi­i­lor la bise­rica, joaca lor de acasa, dorinta de a par­ti­cipa la imba­iere, de a umple cadita cu petale de flori, si nu in ulti­mul rand sufla­tul in luma­na­rea de pe tort au ani­mat din plin ziua. Daca ati gasit cadre care v-au emo­tio­nat intr-un fel sau altul astept si impre­si­ile dum­ne­a­voas­tra.

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Rela­ted Images:


Aranjamente florale - Sara Creations

Fotografii cu Sara Creations si aranjamente florale

Sun­tem in plin sezon de nunti si fie­care mireasa doreste ca totul sa fie per­fect. De la pan­tofi, rochie, acce­so­rii, invi­ta­tii de nunta, foto­graf si multe alte deta­lii care doar insi­rate ar face cat o pagina de ziar. Sara Cre­a­tions se ocupa de desig­nul flo­ral al nun­tii si cu sigu­ranta face toate efor­tu­rile pen­tru a fi totul cat mai deo­se­bit si unic. Dovada apare chiar in foto­gra­fii in per­soana unei foste mirese care acum i-a acor­dat reco­man­da­rea si ii acorda o mana de aju­tor cu cea mai mare pla­cere, iar eu, ca foto­graf, am fost acolo sa docu­men­tez aceste aran­ja­mente flo­rale, dar nu m-am putut abtine sa nu imor­ta­li­zez si cateva momente cu Sara Cre­a­tions in actiune, motiv pen­tru care am fost si cata­lo­gat in gluma ca “papar­zzo” aici. N-ar fi nici prima data, nici prima per­soana si cu sigu­ranta nu va fi nici ultima.

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Rela­ted Images:


O seara de dans si karaoke

Descrierea in imagini a unei seri de dans si karaoke

O seara dis­trac­tiva de muzica si dans care pen­tru mine a fost o pro­vo­care si un pri­lej de a incerca sa obtin cateva foto­gra­fii intr-un mod ine­dit, pline de emo­ti­ile si sta­rile momentului.

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi


Portret Anca si Bianca

Portret mama si fiica

O zi fru­moasa la sfar­sit de pri­ma­vara in care am savu­rat din plin sune­tul si par­fu­mul natu­rii. Pret de cateva minute am ramas intins pe patura ase­zata in iarba ce se ridica des­tul de indrazneata.

La sfar­si­tul zilei am sur­prins cateva foto­gra­fii cu Anca (mama) si Bianca.

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Rela­ted Images:


Graffiti vs human

Grafitti

 

Roma, un oras plin de isto­rie. Una din­tre tin­tele turis­mu­lui mondial. Un oras ce merita vazut pe viu. Totusi prin­tre mul­tele car­ca­te­ris­tici ale ora­su­lui nu poti sa nu observi si fap­tul ca e plin de gra­ffiti in unele zone. Prima data te lovesti de ele chiar la metroul de pe linia B ce te duce spre Col­lo­seum. Pe metro­u­rile ce merg pe aceasta linie cu greu se mai observa vop­seaua ori­gi­nala aceasta fiind aco­pe­rita de gra­ffiti. Totusi nu vreau sa las impre­sia ca Roma ar fi aco­pe­rita de aceste desene. Cele din foto­gra­fi­ile de mai jos le-am gasit in zona unui res­ta­u­rant renu­mit in lume (fara a face publi­ci­tate :) ), pe stal­pii de sus­ti­nere ai podu­lui sus­pen­dat ce tre­cea pe dea­su­pra. Cred ca sunt chiar reusite.

In foto­gra­fii este un pri­e­ten pe care il salut pe aceasta cale: all the best things Roni.

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi


Portret - Prin padure la povesti

Lucian Mititelu Photography - Portret

Portret surprins in timpul unei plimbari prin padure

 

1 Mai. Toata lumea iese din casa la un gra­tar cu fami­lia, pri­e­te­nii, catelu si pur­celu (ulti­mul… e in meniu). Ma con­for­mez si fac ca toti cei­lalti. In felul acesta ajung sa fac o plim­bare cu o pri­e­tena, sa dis­cu­tam vrute si nevrute prin­tre care sa ne jucam si cu “masina de foto­gra­fiat”. In felul acesta au iesit cateva foto­gra­fii por­tret, cateva momente ce si-au ince­put dru­mul spre nesfarsit.


Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi


La margine de drum

[sin­gle­pic id=198 h=590 float=center]Pe dru­mul spre Iasi soa­rele imi bate in oglinda retro­vi­zoare. Fra­nez si par­chez in pri­mul spa­tiu ce-mi per­mite sa scot masina in afara dru­mu­lui. Opresc sa putem admira un pic apu­sul si sa luam o gura de aer in mij­lo­cul cam­pu­lui, chiar daca acesta este langa o sosea intens cir­cu­lata. Totusi, asa cum sunt obis­nuit, imi observ si ami­cii. Pun mana pe camera si imi incep “rafala”. Asta nu face nimic alt­ceva decat sa ne bin­e­dis­puna si mai mult. Sper ca aceasta buna dis­po­zi­tie sa va cuprinda si pe voi la vede­rea fotografiilor.

[ngga­l­lery id=13]

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi


Copii in Parcul Expozitiei

[sin­gle­pic id=92 w=590 float=center]

 

Doi copii bucurandu-se de zapada, aerul curat si spa­tiul de joaca ofe­rit de Par­cul Expo­zi­tiei din Iasi.

[ngga­l­lery id=5]

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Rela­ted Images:


Sa profitam de zapada

[sin­gle­pic id=43 w=590 float=center]

 

Ziua prea fru­moasa si zapada aster­nuta din bel­sug si fru­mos afa­nata nu ne-au lasat sa dor­mim in prima zi a nou­lui an. Am iesit si am pro­fi­tat de moment dar, am gasit timp si pen­tru cateva foto­gra­fii. (cred totusi ca, per­so­nal, mai mult mi-am petre­cut tim­pul cu fotografiile ).

[ngga­l­lery id=4]

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Rela­ted Images: