Botez

Botez | Micuţa Maria

Fotografii de la botezul micuţei Maria

 

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi


Botez Iasi | In lumea strumfilor

Botez Daniel

Fotografii la un botez in Iasi

Acest botez mi-a amin­tit de melo­dia lui Mihai Con­stan­ti­ne­scu - O lume minu­nata. Copiii au fost pre­zenti intr-un numar des­tul de mare si bine­in­te­les ca am avut sansa de a obtine foto­gra­fii cu diver­sele lor per­so­na­li­tati si emo­tii. Curi­o­zi­ta­tea copi­i­lor la bise­rica, joaca lor de acasa, dorinta de a par­ti­cipa la imba­iere, de a umple cadita cu petale de flori, si nu in ulti­mul rand sufla­tul in luma­na­rea de pe tort au ani­mat din plin ziua. Daca ati gasit cadre care v-au emo­tio­nat intr-un fel sau altul astept si impre­si­ile dum­ne­a­voas­tra.

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Rela­ted Images:


Botez Iasi | O noua viata

[sin­gle­pic id=180 w=590 float=center]

Cred ca fie­care din­tre noi a ajuns une­ori in momente cand parca nimic impor­tant nu se mai intam­pla in lumea asta. Sau cel putin mult prea putine lucruri bune. Totusi copiii au darul de a ne scoate din lumea adul­ti­lor, din mono­to­nia zile­lor obis­nu­ite. Copiii au ceva spe­cial adu­cand vese­lie si fru­mu­sete. Sin­ce­ri­ta­tea lor debor­danta, min­ciu­nile nevi­no­vate, ima­gi­na­tia si visele lor, toate sunt parte a unei lumi putin inte­lese de noi, adultii.

Toc­mai in aceasta lume a intrat si Raluca, fetita la al carei botez am facut cateva fotografii.

[ngga­l­lery id=12]

Lucian Miti­telu Pho­to­gra­phy - Foto­graf Iasi

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Rela­ted Images: